Δένδρο ~ Ουσία


Magic of Silent Contact !                                                            zoom in from paintings ! 


Δένδρο ~ ΟυσίαMagic of Silent Contact !

zoom in from paintings ! 


* Sacred Paintings for 


conscious sacred Living Homes 

conscious sacred Living Beings

Forces of Nature and Life

* Inner Joy Creation